Alt om faldsikring på arbejdspladsen

juli 29, 2022 0 Af admin

Faldsikring er en vigtig sikkerhedshensyn på mange arbejdspladser. Fald er en af de førende årsager til dødsfald og alvorlige skader, og korrekt faldbeskyttelse kan være med til at forhindre disse tragedier i at ske. I denne vejledning vil vi diskutere de forskellige typer faldsikringssystemer, der findes, samt de regler, der gælder for deres anvendelse. Vi vil også give tips til at vælge det rigtige system til din arbejdsplads og skitsere nogle bedste praksis for sikker brug af faldsikring. Faldsikring Danmark er en side, du kan klikke ind på for at få hjælp til løsninger.

Forskellige faldsikringssystemer

Der findes en række forskellige faldsikringssystemer på markedet, og hvert system har sine egne fordele og ulemper. Den type system, du vælger, bør være baseret på de specifikke behov på din arbejdsplads. Hvis du f.eks. arbejder i et område, hvor der er meget støv eller snavs, kan du overveje et system, der bruger net eller andre barrierer til at fange faldende arbejdstagere. Hvis du arbejder i et område med mange overliggende farer, f.eks. elektriske ledninger eller rør, bør du måske vælge et system, der anvender horisontale livliner.

Sikring af tage

Alt tagarbejde skal udføres i overensstemmelse med kravene. Disse krav omfatter anvendelse af faldsikringssystemer, såsom rækværk, net eller personlige faldsikringssystemer. Ud over disse krav er der en række anbefalinger, som du bør følge, når du arbejder på tagene. Du bør f.eks. altid bære sko med godt greb for at undgå udskridninger og fald. Du bør også undgå at arbejde i nærheden af tagkanten, og hvis det er muligt, bør du arbejde fra et stillads eller en anden forhøjet platform.

Hvornår skal du bruge faldsikring

Der kræves faldbeskyttelse, når arbejdstagere udsættes for en potentiel faldfare. Det betyder, at hvis der er en chance for, at hvis man falder mere end en meter (eller seks meter for bygningsarbejdere), skal der anvendes faldsikring. Desuden skal der anvendes faldsikring, når der arbejdes på tage, stilladser, stiger eller andre forhøjede overflader.

Valg af det rigtige system

Når du skal vælge et faldbeskyttelsessystem, skal du tage hensyn til en række faktorer, f.eks. den type arbejde, der udføres, det miljø, hvor arbejdet udføres, og de tilstedeværende farer. Du skal også tage hensyn til dine medarbejderes behov og sikre dig, at det system, du vælger, er kompatibelt med deres tøj og udstyr. Hvis du f.eks. har medarbejdere, der bærer beskyttelseshjelme, skal du vælge et system, der kan bruges sammen med dem.

Sikker brug af faldsikring

Når du har valgt det rigtige faldbeskyttelsessystem til din arbejdsplads, skal du sørge for, at det bruges korrekt. Alle medarbejdere, der bruger systemet, skal være ordentligt uddannet i brugen af det. Desuden skal systemet inspiceres regelmæssigt for at sikre, at det er i god stand og kan yde tilstrækkelig beskyttelse.